Language: ,
การประชุมใหญ่ประจำปีภาค 3330 ประจำปี 2560-2561 วันที่ 6-8 เมษายน 2561

ผู้ว่าการภาค

VDO

เฟสบุ๊ค

สถิติการเข้าชม

IP :54.81.128.172
Page view:
323649
Today:
47
Yesterday:
73
This month:
2108
Last month:
3204
Total visit:
72879
start : 05/08/2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3330


วันที่ 23 ก.พ.61 ประชุมสภาที่ปรึกษาผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2560-2561 ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ แล้ววันที่ 24 ก.พ.2561 ก็ร่วมประชุมคณะกรรมการภาค 3330 โรตารีสาดลปี 2561-2562 ที่นำโดยผวล.พลโท คณิต แจ่มจันทรา ในคติพจน์

วันที่ : 2018-02-23

view : 109

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

 
เอกสารแนบ :