กำหนดการประชุม

No ชื่องานประชุม/สัมมนา (Event / Seminar) วันที่จัด (Date) ผู้จัด (Host Oganizers) เอกสารแนบ (Attachment) Tools
1 การประชมุ ระหว่างเมืองครั้ง ที่ 1 ปี 2560-2561
1st Intercity Meeting, Year 2017-2018

สถานะที่จัดงาน :: โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท, อ.เมือง, จ.กระบี่
Maritime Park and Spa Resort, Krabi
11/11/2017 - 11/11/2017 กำหนดการ.pdf
แบบฟอร์มการลงทะเบียนและการจองห้องพัก 5-10-17.pdf
ลงทะเบียนRegister
ตรวจสอบลงทะเบียน/พิมพ์ใบเสร็จ
2 โครงการอบรมเยาวชนผู้นํา โรตารี

สถานะที่จัดงาน :: สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 จังหวัดสงขลา
18/10/2017 - 22/10/2017 ลงทะเบียน
3 การอบรมความรู้พื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับโรตารี (STAR) พื้นที่ 7-14 & 31

สถานะที่จัดงาน ::โรงแรมดารา ถนนเจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ค่าลงทะเบียน :: 200 บาท
25/11/2017 - 25/11/2017 กำหนดเวลาการอบรม STAR ครั้งที่ 2 Area 7-14&31.pdf
ลงทะเบียน/Register
ตรวจสอบลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียน/Manual
4 การอบรมความรู้พื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับโรตารี (STAR) ครั้งที่3 พื้นที่ 15-22

สถานะที่จัดงาน ::นาวีภิรมณ์ ถนนแนบเคหาสน์ หัวหิน,ประจวบคีรีขันธ์

ค่าลงทะเบียน :: 190 บาท
9/12/2017 - 9/12/2017 กำหนดเวลาการอบรม STAR ครั้งที่ 3 Area 15-22.pdf
ลงทะเบียน/Register
ตรวจสอบลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียน/Manual
5 การอบรมความรู้พื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับโรตารี (STAR) ครั้งที่4 พื้นที่ 23-30

สถานะที่จัดงาน :: ณ ห้องศรีสง่า โรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ค่าลงทะเบียน :: 100 บาท
16/12/2017 - 16/12/2017 กำหนดเวลาการอบรม STAR ครั้งที่ 4 Area 23-30 (1).pdf
ลงทะเบียน/Register
ตรวจสอบลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียน/Manual